Recht van intrekking en intrekking

--------------------------------------

Annuleringsvoorwaarden en annuleringsformulier
--------------------------------------

Consumenten hebben recht op een herroepingsrecht in overeenstemming met de volgende bepalingen, waarbij een consument een natuurlijke persoon is die een juridische transactie aangaat voor doeleinden die overwegend noch commercieel, noch als zelfstandige zijn:


---------------------
A. Annuleringsvoorwaarden
---------------------

Herroepingsrecht
U heeft het recht om dit contract binnen veertien dagen zonder opgave van reden te annuleren.
De herroepingstermijn bedraagt ​​veertien dagen vanaf de dag waarop u of een door u aangewezen derde die niet de vervoerder is, de laatste goederen in bezit heeft genomen.
Om uw herroepingsrecht uit te oefenen, moet u contact met ons opnemen (Andrea Meyer, Schnuckeys Hundeboutique, Lange Str.22, 34346 Hann Münden, Duitsland, Tel.: 055419541387, Fax: 0561-4919966, E-mail: Bussy@gmx.com) door middel van een duidelijke Verklaring (bijvoorbeeld een brief per post, fax of e-mail) van uw beslissing om u uit dit contract te herroepen. U kunt hiervoor het bijgevoegde voorbeeldformulier voor herroeping gebruiken, maar dit is niet verplicht.
Om aan de annuleringsdeadline te voldoen, volstaat het dat u uw kennisgeving dat u uw recht op annulering uitoefent, verzendt voordat de annuleringsperiode is verstreken.

Gevolgen van intrekking
Als u zich uit dit contract terugtrekt, hebben we u alle betalingen gegeven die we van u hebben ontvangen, inclusief bezorgkosten (met uitzondering van de extra kosten die voortvloeien uit het kiezen van een ander type levering dan de goedkoopste standaardlevering die door ons wordt aangeboden). hebben), onmiddellijk en uiterlijk binnen veertien dagen vanaf de dag waarop we op de hoogte zijn gebracht van uw annulering van dit contract, worden terugbetaald. Voor deze terugbetaling gebruiken wij hetzelfde betaalmiddel dat u voor de oorspronkelijke transactie heeft gebruikt, tenzij uitdrukkelijk iets anders met u is overeengekomen; Voor deze terugbetaling worden in geen geval kosten in rekening gebracht. Wij kunnen terugbetaling weigeren totdat wij de goederen hebben teruggekregen of totdat u heeft aangetoond dat u de goederen heeft teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerst valt.
U moet de goederen onmiddellijk aan ons retourneren of overhandigen, en in elk geval niet later dan veertien dagen vanaf de dag waarop u ons op de hoogte bracht van de annulering van dit contract. De deadline is gehaald als u de goederen verzendt voordat de termijn van veertien dagen is verstreken.
U draagt ​​de directe kosten van het terugzenden van de goederen.
U hoeft alleen te betalen voor waardevermindering van de goederen als dit waardevermindering het gevolg is van een behandeling van de goederen die niet nodig is om de aard, eigenschappen en functionaliteit van de goederen te controleren.

Uitsluiting of voortijdig vervallen van het herroepingsrecht
Het herroepingsrecht is niet van toepassing op overeenkomsten voor de levering van goederen die niet geprefabriceerd zijn en voor de vervaardiging waarvan een individuele keuze of bepaling door de consument doorslaggevend is of die duidelijk zijn afgestemd op de persoonlijke behoeften van de consument.

--------------------
B. herroepingsformulier
--------------------
Als u het contract wilt annuleren, vul dan dit formulier in en stuur het terug.
Bij
Andrea Meyer
Hondenboetiek Schnuckeys
Lange Str.22
34346 Hann Münden
Duitsland
Fax: 0561-4919966
E-mail: Bussy@gmx.com
Ik / wij (*) herroep / herroep hierbij het door mij / ons (*) gesloten contract voor de aankoop van de volgende goederen (*) / de levering van de volgende dienst (*)
_______________________________________________________
_______________________________________________________
Besteld op (*) ____________ / ontvangen op (*) __________________
________________________________________________________
Naam van de consument (en)
________________________________________________________
Adres van de consument (en)
________________________________________________________
Handtekening van de consument (en) (alleen bij schriftelijke kennisgeving)
_________________________
datum
(*) Doorhalen wat niet van toepassing is