Privacy Policy

Gegevensbescherming
––––––––––––––––––––


1) Informatie over het verzamelen van persoonsgegevens en contactgegevens van de verantwoordelijke
1.1 We zijn verheugd dat u onze website bezoekt en danken u voor uw interesse. Hieronder informeren wij u over de omgang met uw persoonsgegevens bij het gebruik van onze website. Persoonsgegevens zijn alle gegevens waarmee u persoonlijk kunt worden geïdentificeerd.
1.2 De verantwoordelijke voor de gegevensverwerking op deze website in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is Andrea Meyer, Schnuckeys Hundeboutique, Lange Str.22, 34346 Hann Münden, Duitsland, Tel.: 055419541387, Fax: 0561-4919966 , e-mail: Bussy@gmx.com. De verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens is de natuurlijke of rechtspersoon die alleen of samen met anderen beslist over het doel van en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens.
1.3 Om veiligheidsredenen en om de overdracht van persoonlijke gegevens en andere vertrouwelijke inhoud (bijvoorbeeld bestellingen of vragen aan de verantwoordelijke persoon) te beschermen, gebruikt deze website een SSL- of TLS-codering. U herkent een versleutelde verbinding aan de tekenreeks "https://" en het slotsymbool in uw browserregel.

2) Gegevensverzameling bij bezoek aan onze website
Als u onze website alleen voor informatieve doeleinden gebruikt, d.w.z. als u zich niet registreert of ons anderszins informatie verstrekt, verzamelen we alleen gegevens die uw browser naar onze server verzendt (zogenaamde "serverlogbestanden"). Wanneer u onze website bezoekt, verzamelen wij de volgende gegevens die voor ons technisch noodzakelijk zijn om de website aan u te tonen:
- Onze bezochte website
- Datum en tijd op het moment van toegang
- Hoeveelheid verzonden gegevens in bytes
- Bron/referentie van waaruit u op de pagina bent gekomen
- Browser gebruikt
- Gebruikt besturingssysteem
- Gebruikt IP-adres (indien nodig: in geanonimiseerde vorm)
De verwerking vindt plaats in overeenstemming met artikel 6 lid 1 letter f AVG op basis van ons gerechtvaardigd belang bij het verbeteren van de stabiliteit en functionaliteit van onze website. De gegevens worden niet doorgegeven of op een andere manier gebruikt. We behouden ons echter het recht voor om de serverlogbestanden achteraf te controleren als er concrete aanwijzingen zijn voor illegaal gebruik.

3) Koekjes
Om het bezoek aan onze website aantrekkelijk te maken en het gebruik van bepaalde functies mogelijk te maken, gebruiken wij cookies, d.w.z. kleine tekstbestanden die op uw eindapparaat worden opgeslagen. Sommige van deze cookies worden automatisch verwijderd na het sluiten van de browser (zogenaamde "sessiecookies"), sommige van deze cookies blijven voor een langere periode op uw eindapparaat staan ​​en maken het opslaan van pagina-instellingen mogelijk (zogenaamde "permanente cookies" ”). In het laatste geval vindt u de bewaartermijn in het overzicht van de cookie-instellingen in uw webbrowser.
Als persoonlijke gegevens ook worden verwerkt door individuele cookies die door ons worden gebruikt, vindt de verwerking plaats in overeenstemming met artikel 6, lid 1, onder b) AVG, hetzij voor de uitvoering van het contract, in overeenstemming met artikel 6, lid 1, onder a), AVG in het geval dat toestemming is gegeven of in overeenstemming met artikel 6 (1) (f) AVG om onze legitieme belangen in de best mogelijke functionaliteit van de website en een klantvriendelijke en effectieve vormgeving van het sitebezoek te beschermen.
U kunt uw browser zo instellen dat u op de hoogte bent van het plaatsen van cookies en individueel kunt beslissen of u deze accepteert of de acceptatie van cookies voor bepaalde gevallen of in het algemeen uitsluit.
Houd er rekening mee dat als cookies niet worden geaccepteerd, de functionaliteit van onze website beperkt kan zijn.

4) Contactpersoon
Wanneer u contact met ons opneemt (bijv. via contactformulier of e-mail), worden persoonsgegevens verwerkt - uitsluitend voor het verwerken en beantwoorden van uw verzoek en alleen voor zover dat hiervoor nodig is. De wettelijke basis voor de verwerking van deze gegevens is ons legitieme belang bij het beantwoorden van uw verzoek in overeenstemming met artikel 6 (1) (f) AVG. Als uw contact is gericht op een contract, is de aanvullende wettelijke basis voor verwerking artikel 6 (1) (b) AVG. Uw gegevens worden verwijderd als uit de omstandigheden kan worden afgeleid dat de feiten in kwestie definitief zijn opgehelderd en voor zover er geen wettelijke bewaarplichten bestaan ​​die hiertegen strijden

5) Gegevensverwerking bij het openen van een klantaccount
In overeenstemming met artikel 6, lid 1, letter b AVG, worden persoonlijke gegevens verder verzameld en verwerkt voor zover nodig in elk geval als u deze aan ons verstrekt bij het openen van een klantaccount. De gegevens die nodig zijn voor het openen van een rekening vindt u in het invoerscherm van het betreffende formulier op onze website. U kunt uw klantaccount op elk moment verwijderen